Ghost om Löfven USA och rasism

Ghost, Löfven och rasism

https://ghostopinion.wordpress.com/