Pinsamt VW

Bild

VW-skammen

Annons

nya Apoteket

Bild

nya Apoteket

”108 SVT Text Söndag 03 maj 2015

  INRIKES PUBLICERAD 2 MAJ       
                    
                    
 -Man kan vara sensibiliserad utan att 
 vara allergisk. Det är ganska vanligt,
 säger Agnes Wold.           
                    
 Testet säljs av Apoteket AB för 450  
 kr. Utöver testet säljer företaget  
 flera receptfria läkemedel för behand-
 ling mot allergi om man får utslag på 
 testet.                
                    
 Marianne Norelius, hälsostrateg på  
 Apoteket AB, håller inte med om    
 kritiken.               
                    
 -Vi ser det här som ett jättebra test.
 Det visar den första känsligheten mot 
 ett ämne vilket är ett steg på vägen 
 mot en allergi, säger hon."